Yönetim
Yazdır

Yönetim

Bilgiler

Prof. Dr. Hüseyin Odabaş
7466
odabashuseyin@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Araştırma Görevlisi Ali Egi
7527
aliegi@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv