Web Koordinatörleri Yetkileri

WEB SAYFALARINDAN SORUMLU OLAN PERSONELİN YETKİLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Web Koordinatörü, web sayfasının yöneticisi konumundadır. Ayrıca birime ait alt-birimler var ise o birimlerin yetkililerini de atama yetkisine sahiptir. Örneğin Edebiyat Fakültesi web sayfası sorumlu personeli hem Edebiyat Fakültesi web sayfasından hem de Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan akademik bölümlerin yetkililerini doğrudan düzenlemekle (yetki verme-yetki iptal etme) sorumludur

Kullanıcı Girişi: Web Koordinatörü

Üniversitemizde her web sayfasının en fazla 2 koordinatörü ve isteğe bağlı kullanıcı-üyeler bulunmaktadır.

Koordinatör atama ve değişiklik talebi EBYS – Bidb web formları bölümünden Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Yazılım birimine iletilerek gerekli tanımlamalar yapılır.

Koordinatörü olduğunuz Fakülte /Başkanlık/Koordinatörlük Web sayfası için Ana Birim ve Alt birimleri için kullanıcı yetkisi açabilir ve kullanıcı yetkisini kaldırabilirsiniz.

Web Sayfanızın Ana Sayfanızda ve alt birimlerinizde hangi üyelerin yetkili olduğunu bu listeden görebilirsiniz.

Koordinatör ve üyeler her web sayfasının alt bölümünde web sorumluları butonunda görülmektedir.

Kullanıcı Girişi: Kullanıcı - Üye

Yetkili olduğunuz Web Sitesiniz üyelik yetkileri listesini bu alandan görebilirsiniz. Ekleme ve güncelleme yapamazsınız.

Yetkili olduğunuz web sitesi kullanıcı iptali talebi web koordinatörüne iletilir. Gerekli düzenlemeleri web koordinatörü yapar.