Tanıtım

Web Koordinatörlüğü Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde yer alan tüm akademik ve idari birimlerin web içeriklerinin(sayfalarının) standardizasyonu ve güncellenmesi amacıyla kurulmuş Rektörlük makamına bağlı bir birimdir. Birimin öncelikli hedefi, tüm akademik ve idari web içeriklerinin, dönemin şartlarına uygun olmasını ve kullanıcıların ihtiyaçlarına karşılık gelebilmesini sağlamaktır.