Web Koordinatörlüğü Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

03.08.2021 tarihinde Rektörlük Konferans Salonunda fakülte, enstitü, idari birim temsilcileri ve bunlara bağlı alt-birim temsilcileri/sorumluları ile web koordinatörleri bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.  Toplantı sonrası alınan kararlar aşağıda listelenmiştir. İlgili birim ve alt-birim koordinatörlerinin/sorumlularının, web sayfalarına ilişkin aşağıda belirtilen karar maddelerini 24.08.2021 tarihine kadar tamamlaması kararlaştırılmıştır.

Alınan Kararlar: 

1. Web sayfalarının İngilizce içeriklerinin hazırlanması: 

Akademik birimler, İngilizce web sayfalarını Türkçe web sayfalarına uygun olacak şekilde düzenleyeceklerdir. Türkçe içeriklerin İngilizce içeriğe uyarlanması sürecinde akademik birimler kendi bünyelerindeki akademik personelden destek alabilecektir. İdari birimler ise ilk aşamada mevcut İngilizce web sayfalarını, yabancı uyruklu öğrencilerin asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde güncelleyeceklerdir. İdari birimlere gerek duyulması halinde uzman bir personelden ya da akademik birimlerden destek sağlanacaktır.

2. Web sayfalarında işlevsiz linklerin kaldırılması ve tüm alanların güncellenmesi:

Tüm birimler tarafından web sayfalarının (yöneticiler, personel, haberler, etkinlikler, slaytlar, menüler, vb.) kontrol edilmesi; hata veren, eksik olan ve çalışmayan linklerin pasif hale getirilmesi ya da kaldırılması gerekmektedir.

3. Web sayfalarında sabit menülerin oluşturulması:

Ana Sayfa – Hakkımızda – Personel (Yönetim, Akademik, İdari) -…. İletişim

Tüm birimler tarafından yukarıdaki belirtilen menü dizilimine uygun olarak web sayfalarında bulunan üst-menülerin, maksimum yedi (7) menü olacak şekilde yapılandırılması gerekmektedir(Bkz. Örnek Web Sayfaları). Dört (4) sabit menü dışında kalan üst-menüler birim veya bölümün ihtiyaçlarına ve inisiyatifine bırakılmıştır. 

Örnek Web Sayfaları;

4. Kurumsal Logo kullanımı:

Yeni web ara yüzüne geçiş sürecinde; Birimin ya da Bölümün kendine ait, özel bir logosu bulunmaması halinde, web sayfasının sol üst bölümünde Üniversitemizin klasik (yuvarlak) logosu görünecektir. İlgili Birim ya da Bölümün kendine ait, özel bir logosu bulunması halinde ise web sayfasının sol üst bölümünde kendi logosu kullanabilecektir (Örnek Web Sayfası: https://hukukmusavirligi.karatekin.edu.tr/default.aspx). Mevcut durumda ikili logo düzeninin bulunduğu web modülünü kullanan birim ya da bölümler için bu seçenek kapsam dışıdır.  

 5. Personel Bilgi Sisteminin güncellenmesi:

Personel Bilgi Sistemi konusunda, otomatik ya da manuel veri girişinin yapıldığı mevcut arayüz ve içeriğin kullanımına devam edilecektir. Bu alanda tüm akademik/idari personelin Websitem (https://websitem.karatekin.edu.tr/default.aspx) sistemi üzerinden personel bilgilerinin tamamlanması, personele ait özellikle fotoğraf, YÖKSİS ve iletişim bilgilerinin güncel olarak gösterilmesi gerekmektedir.

Fotoğraf Galerisi İçin Tıklayınız
Yayınlanma Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi